Szkoła Podstawowa w Popowie
http://sppopow1.superszkolna.pl

12 maja 2013 22:12 | Aktualności

ZAJĘCIA OTWARTE W KLASIE I

Od kijanki do żaby.


Zielona kuma,

zielonej kumie

śpiewa piosenki

takie, jak umie.  

 

Dnia 25 kwietnia 2013 roku w klasie I odbyły się zajęcia przeprowadzone przez p. Dorotę Kuśmider, na które przybyli zaproszeni rodzice oraz Pani Dyrektor Grażyna Sobieszek.

Zajęcia realizowane były z  obszaru edukacji ,, Z przyrodą za pan brat”. Podczas rozmaitych ćwiczeń dzieci czytany tekst oraz budowały dłuższe wypowiedzi o tym, jak kijanka przekształciła się w żabę i uzupełniały zdania wyrazami. Podstawowym cele tychże zajęć było uwrażliwianie ich na piękno życia w przyrodzie oraz dostrzeganie niezwykłych zjawisk. Uczniowie świetnie naśladowali głosy żab z różną wysokością dźwięków z jednoczesnym naśladowaniem żabich skoków. Po zajęciach uczniowie znali etapy życia żaby, a więc przeobrażenie kijanki w żabę oraz dostrzegali podobieństwa   i różnice między dorosłymi osobnikami a młodymi. Dodatkowym celem przyświecający zajęciom była praca uczniów w grupach, która sprawiła im ogromną radość, a efektem końcowym był plakat  ph. ,,Rozwój żaby”.  Całość wzbogaciła prezentacja multimedialna ,,Żaby”, przygotowana przez wychowawczynię, oraz odgłosy żab.

 

Zajęcia podobały się wszystkim, a rodzice dodatkowo mieli okazję zobaczyć swoje pociechy podczas pracy i ocenić ich możliwości oraz działania. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały                                 od wychowawczyni, za wspaniałą pracę, wesołe żabki do kolorowanie. To były udane zajęcia .J

Zdjęcia: